tisdag 11 mars 2014

Bokrecension - The Call of the Wild Eng 7

Idag ska ni skriva bokrecension av Jack Londons bok - The Call of the Wild. Idag är också ett bedömningstillfälle av din skriftliga förmåga.

Ni skriver lektionstid på datorn. Skriv i Google drive och glöm inte att dela dokumentet med mig på sarasv74@gmail.com.

Kom ihåg att du skriver i löpande text.

För att kunna skriva en sådan recesion måste du kunna dessa ord:
Book review- bokrecension

The author of the book - bokens författare

The book takes place in... - boken utspelar sig i

The main-character is / the main- characters are.. - Huvudpersonen/Huvudpersonerna är

The book is about.- boken handlar om ..

The language of the book - bokens språk

The difference between the book and the film is...- skillnaden mellan boken och filmen

I prefer the film/the book because.. jag föredrar filmen/boken därför att...

I think that/ in my opinion - jag tycker att

If I could re-write the end of the book I would - Om jag kunde skriva om slutet på boken skulle jag...

I like the book/film because. - Jag gillar boken eftersom..

I dislike the book/film because - Jag gillar inte boken eftersom...

I would/ would not recommend this book - jag skulle / skulle inte rekommendera boken..

Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar