torsdag 27 mars 2014

Jippiee!! Verbläxa till imorgon!

Varsågoda - här kommer verbläxan till imorgon:

frieren, friert, fror, hat gefrorenfrysa, fryser, frös, har frusitAnvänd: 
geben, gibt, gab, hat gegebenge, ger, gett, har givitAnvänd: 
gehen, geht, ging, ist gegangen, går, gick, har gåttAnvänd: 
gewinnen, gewinnt, gewann, hat gewonnenvinna, vinner, vann, har vunnitAnvänd: 
greifen, greift, griff, hat gegriffengripa, griper, grep, har gripit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar