tisdag 25 mars 2014

Vägbeskrivning på tyska

Idag ska ni skapa dialoger med nedanstående fraser. Ni ska arbeta i par och skriva ett kort manus där ni tar er från två kända platser i er nya stad. Tänk på att inleda med att presentera var ni är, vart ni ska och varför ni ska dit.
Använd filmen Anders vs tyska - Anders hittar rätt som mall.
Avänd Ipad för att spela in dialogen. Appen Puppet Pals kommer vara perfekt till detta!


geradeausrakt fram
Wo ist ...?Var är ...?
Wo liegt ...?Var ligger ...?
rechtstill höger
linkstill vänste
am Marktplatzvid torget: 
in der ...straßepå ...gatan
nicht weit voninte långt ifrån 
in der Nähe voni närheten av
an der Kirchevid kyrkan: 
die erste Straße rechtsförsta gatan till höger 
auf der linken Seitepå vänster sidan: 
Sie gehenNi går
dannsedan 
sehen Sieser Ni 
Moment, bitte!Ett ögonblick, tack!: 
nehmen Sieta (uppmaning) 
ungefährungefär: 
Entschuldigung!Ursäkta! 
entschuldigen Sieursäkta 
lieberhe 
um die Eckerunt h 
zu laufenatt
hundert Meterhundra  
gehen Siegå (uppmaning)Använd: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar