lördag 10 maj 2014

Prov på ett annat sätt!

På fredag har Tyskgruppen 8, prov i tyska. Provet kommer att pågå både fredag och måndag. På fredagen testar vi att ni kan formerna för verben och ni får lov att göra detta i grupper om tre. På måndagen kommer ni att få en skrivuppgift där jag vill att se att ni kan skriva i dåtid, dvs använda er av den sista formen hat gegessen osv..
1.Ni ska kunna verben på första sidan i verbhäftet.
2.Ni ska kunna alla former på både tyska och svenska.
3.Ni ska kunna använda verben i tal och skrift i dåtid

Jag väljer att skriva här på bloggen så att ni alla vet vad som förväntas av er.

Så här vill jag att ni gör:

1. Ni arbetar tillsammans i era team. Ni kommer att få se flera olika meningar och ni diskutera och bli överens om vilken mening som är rätt. När ni är överens om vilken mening som är rätt kryssar ni i rätt alternativ här:


Ni motiverar varför just den meningen är rätt och skriver er förklaring i Padleten nedanför. Jag kommer att använda mig av en sida som heter Random Name selector. Den väljer vem av er som ska svara och man slipper räcka upp handen. Detta innebär att alla i gruppen måste kunna motivera varför meningen är korrekt för ni vet inte vem som ska redogöra för svaret! När alla grupper svarat kommer jag visa svaren via projektorn och be någon av er redogöra för varför ni svarat som ni gjort.

Random Name!
Idag fungerade inte internet alls, men ni löste det på ett utmärkt sätt med era smartphones. Motiveringen blev alltså inte i Padlet som vi brukar utan muntlig istället. Mycket bra jobbat allihop! Sara


På måndag ska ni skriva enskilda texter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar