tisdag 21 oktober 2014

Grammatik!

Hej

I kunskapskraven för tyska årskurs nio står det att du ska kunna:

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och relativt sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen" ( Lgr 11, moderna språk) 

.
För att kunna genomföra uppgiften att skriva brev på tyska behöver vi träna på ovanstående. Ni behöver träna på ord och grammatik för att kunna skriva sammanhängande och kunna förbättringar av texterna. 

Därför ska ni i teamen hjälpas åt med detta. 

Ni ska ansvara för att: 
1. Kunna förklara ert tilldelade grammatiska moment så att de andra teamen förstår
2.Välja ett digitalt presentationsverktyg tex Prezi, Powerpoint, Keynote, Google presentation för att genomföra förklaringen. 
3. Skapa träningsuppgifter för era kompisar att öva på. Lektionstid tittar vi på exempel hur man kan göra. 
4. Välja digitalt verktyg för övningen  tex Google Formulär, Quizlet, Zoondle, Kahoot, Bitsboard och motivera varför ni valt just det verktyget.
5. Skapa ett test där ni ser om era kompisar förstått momentet. Papper och penna funkar. Digitalt likaså! Välj själva.
6. Rätta testen och visa mig! 

Tidsplan: 

Torsdag 23/10

Se till att alla i teamet har förstått hur era tilldelade moment fungerar. 
( Nord - Är, Possessiva pronomen i nominativ och ackusativ
Ost - Har, verb i perfekt
West - Modala hjälpverb, plural av substantiv
Süd-  verb i presens, ackusativobjekt)

Påbörja er presentation av momentet. Se till att alla hjälps åt och alla har tillgång till ert material. 

Fredag 24/10

Arbeta med presentationen och skapandet av den.
Dela upp arbetet. Låt några skapa träningsuppgifterna och några presentation.
Alla ska vara aktiva. 

Tisdag 4/11:

Arbetet fortsätter

Torsdag: 6/11: 

Visa era presentationer alternativt publicera dem på Ticketnachhässleholmbloggen i förväg. 
Arbeta med övningsuppgifterna.

Fredag 7/11: 

Presentationerna och arbetet med övningsuppgifter fortsätter. 

Tisdag 11/11

Alla övningsuppgifter ska vara klara och lämnas in för rättning. 
Jag är i Göteborg resten av veckan. Andra uppgifter anpassade för vikarie kommer. 

Tisdag 18/11:

Skrivuppgift - bedömningsuppgift. Mer info kommer. 

Sara


1 kommentar: