söndag 21 december 2014

Att skriva en argumenterande text på engelska

En argumenterande text går ut på att du ska övertyga dina läsare om att din åsikt är den rätta eller att du ska försöka få dina läsare att handla på ett visst sätt. Jag har valt att göra denna genomgång på svenska då flera av er uttryckt att ni (engelska år 8) tycker det blir alldeles för svårt annars. I förväg vill jag att ni har läst igenom detta inlägg och sett filmen. Lektionstid kommer vi arbeta med detta på engelska. Jag kommer att hjälpa er med ord och med exempel på hur det blir på engelska. Vi kommer  först att skriva tillsammans i klassen och sedan när ni kan det skriver ni enskilt. Den första texten är alltså träning och den enskilda texten är den jag kommer att bedöma. Vad jag bedömer finns som vanligt i Schoolsoft.

Det finns en del som man måste tänka på för att texten ska bli bra:

1. Rubriken - ska vara intresseväckande och få läsaren att vilja fortsätta läsa. Rubriken kan vara formulerad som en fråga.
2. Din åsikt - skriv om vad du tycker i frågan och motivera varför. Använd ord som beskriver vad du tycker och känner som:
I think ... because - jag tycker... därför att
I believe... since... - jag anser ... eftersom ..
In my point of view - enligt min åsikt, som jag ser det

3. Argument- klargör dina argument, motivera varför du tycker så och lägg till vilken/vilka konsekvenserna blir av att du tycker som du gör. Börja med att förklara ditt starkaste argument och fortsätt med det/dem som du tycker är svagare. Ha också med ett motargument som du sedan förklarar varför du tycker att det inte är bra. En rekommendation är två eller tre argument för och ett emot.
I denna del av texten behöver du använda så kallade bindeord som visar i vilken ordning dina tankar och ideér kommer tex:
First of all - för det första
Secondly - för det andra
I also think/believe - Dessutom tycker/anser jag...
To sum up - sammanfattningsvis

Exempel på fler bindeord hittar du här: Bindeord

Du behöver också ha med ord som uttrycker dina egna och andras åsikter och känslor tex:
I wish - jag önskar
I feel - jag känner
I dream of- jag drömmer om
I hate - jag hatar
I dislike - jag ogillar

Exempel på fler ord som uttrycker åsikter och känslor hittar du här: Ord som uttrycker känslor och åsikter

För er som lär er bättre genom att lyssna och titta kommer här en film om hur man skriver en argumenterande text:Exempel på hur en argumenterande text kan skrivas

 Argumenterande text - denna text skrevs när eleven gick i årskurs åtta.

Jag vill att ni ska titta närmre på denna text och även komma med förbättringsförslag.
Läs texten ovan, som är blåmarkerad,  och diskutera frågorna nedan i era grupper. Skriv ner era svar och var beredda att fortsätta diskutera texten i helklass.

- Är rubriken intresseväckande?
- Framgår det vilken som är författarens åsikt?
- Vilka argument för/emot åsikten kan ni hitta?
- Vilka bindeord finns?
- Vilka ord som utrrycker författarens åsikter och känslor finns?
- Vilket betyg tror ni att denna text fick och varför då? (Kunskapskraven hittar ni i Schoolsoft)

/ Sara
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar