onsdag 9 september 2015

Tyska 8

Hej
Matilda tar hand om er torsdag och fredag.

Gör klart uppgifterna som står på tavlan.
Ni som är klara kan här i bloggen gå in på TYSKA 6 och göra samma uppgift som 6orna ska göra. Ni behöver dock skriva mer text! Kom ihåg att spara det ni gjort.
När det är klart kan ni fortsätta med SIMS.
1. Följ instruktionerna i spelet. Skriv upp ord som ni stöter på och inte kan. Gör en ordlista med dessa. Ni som vill kan lägga in dessa ord i ordlistan i Quizlet.
2. När det är ca 20 minuter kvar av lektionen vill jag att ni ska dokumentera det ni gjort.
Ta en skärmdump och skapa en bild av där ni är i spelet just nu. Skriv sedan om vad ni har gjort i spelet. Vilket var ert uppdrag? Hur löste ni det? Kunde ni gjort på något annat sätt?
Skriv i era skrivböcker på tyska. Hjälps åt att rätta. Tänk på att skriva korta enkla meningar direkt på tyska. Att först skriva på svenska och sedan översätta blir för svårt för er!
3. När texten är klar och den är begriplig använder ni appen Explain Everything. Hämta bilden ni sparat från spelet. Tryck på RECORD och spela in ert tal. Berätta om bilden och vad ni gjort i spelet. Kom ihåg att presentera er så att jag vet vem som är vem när ni pratar. Kom ihåg att spara.

PS: Skulle något inte funka med Ipadsen måste man ha en plan B! Fortsätt då med nästa text i boken. Läs den tillsammans och hjälps åt att förstå den. Ta ut ca 20 ord ni inte kan och träna på dessa.
Kolla i övningsboken vilka uppgifter som är kopplade till texten ni valt. Gör uppgifterna i er skrivbok!

Lycka till!
Är det nåt problem kan ni skriva till mig på KIK. Sarabruun74

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar