torsdag 14 april 2016

Ty 8 - Sims i perfekt

Idag vill jag att ni ska omsätta er grammatik i praktiken.
Välj ut bilder ur ert Sims och skriv en text om bilderna i perfekt. Sätt gärna ihop flera bilder och skriv en berättelse. Skriv först ett utkast. Byt med en kompis som granskar texten.
Har du substantiv med stor bokstav? Har du böjt är och har rätt? Har du rätt perfektform? Skrivs perfektformen med är eller har - kolla så det är rätt!

Den kan börja så här:

Um acht bin ich aufgestanden.
Danach habe ich...
Später...
Am Nachmittag ...
Am Abend...
Um zehn bin ich ins Bett gegangen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar