tisdag 3 maj 2016

Call of the Wild - book review

Idag ska du lära dig hur du skriver en bokrecension.

Din läxa till tisdag 10 maj är att ha sett filmen och lärt dig orden nedanför. På tisdagen kommer du att skriva bokrecensionen som en bedömningsuppgift. 
Då ska vi se hur vi gör på engelska:

Vi kommer att behöva en hel del nya ord för att klara detta:
Book review- bokrecension

The author of the book - bokens författare

The book takes place in... - boken utspelar sig i

The main-character is / the main- characters are.. - Huvudpersonen/Huvudpersonerna är

The book is about.- boken handlar om ..

The language of the book - bokens språk

The difference between the book and the film is...- skillnaden mellan boken och filmen

I prefer the film/the book because.. jag föredrar filmen/boken därför att...

I think that/ in my opinion - jag tycker att

If I could re-write the end of the book I would - Om jag kunde skriva om slutet på boken skulle jag...

I like the book/film because. - Jag gillar boken eftersom..

I dislike the book/film because - Jag gillar inte boken eftersom...

I would/ would not recommend this book - jag skulle / skulle inte rekommendera boken..

Vad kommer jag att bedöma?

Jag kommer bla att titta på din text är begriplig för en engelsktalande person. Jag kommer också titta på hur om du har förstått boken.

Här kan du se en modelltext för hur en bokrecension för betyget A i årskurs 7 kan se ut:
The Call of The Wild

För att veta mer om vad jag bedömer och vad du ska tänka på kan du använda matrisen som finns här:

Bedömning: The Call of the Wild

På tisdagen den 10 maj skriver ni bokrecensionen lektionstid.

Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar