onsdag 18 augusti 2021

Några råd till mig själv

Några råd till mig själv!  

Om du fick möjlighet att ge dig själv några råd inför framtiden vilka skulle det vara? Vad behöver du

tänka på för att fokusera på skolan och ge dig själv en bra framtid? Det är just vad du ska få göra i

detta arbetsområde som heter  "Några råd till mig själv."

Till din hjälp kommer du att få lyssna på andra personers råd som de önskade att de hade fått som

unga eller som de önskade att de visste då. Vi kommer att problematisera yttrandefrihet,

diskriminering och likabehandling i syfte att öka kunskapen för likabehandling och tolerans. När ni

gjort klart arbetsgången kommer ni att få skriva ett brev i ChromEX.

Lektion 1 Torsdag 19/8

Vad skulle du säga till ditt femtonåriga jag om du kunde?

"Andra vet inte vem du är innerst inne, så försök inte leva ditt liv för att andra ska tycka om dig!"


"Var inte rädd, livet är faktiskt ganska roligt. Även om du är ledsen ibland är det inte farligt" 

Vi arbetar tre och tre: 

1. Vilka råd skulle du vilja ge till dem som börjar sjuan denna vecka? Vilka råd önskar du att du själv hade fått när du började på Ringsjöskolan för ett år sedan? 

Vi skriver i Padlet: 


2. Vad betyder diskriminering?


Lektion 2 Tisdag 24/8 

Råd från 8B till de nya sjuorna: 3. Vem får synas?  

Vem syns i medierna och på vilket sätt gestaltas olika personer? Vi tittar närmare på stereotypisering i film och tv. Skådespelaren David Nzinga är afrosvensk och tröttnade på att endast erbjudas roller som flykting eller skurk. 

Vad betyder ordet stereotyp? 

En stereotyp är en inre bild av en tänkt eller faktisk grupp och dess medlemmar, ofta i form av förenklade föreställningar av medlemmarnas egenskaper. En stereotyp kan exempelvis ha etnisk, nationell, religiös eller genusbetingad anknytning. 

Frågor att reflektera över:


  • Hur gestaltas kvinnor och män i media? 

  • Hur gestaltas vita och svarta?

  • Hur många svarta respektive vita programledare ser man dagligen på TV?

5. Har du rätt att säga vad du vill? 

Vad är det värsta du har blivit kallad och som sårat dig allra mest?

- Fundera själv och skriv ner tre saker (om du kan komma på några) på de post-it lappar som ligger på din bänk.

- Sätt upp post-it lapparna på tavlan.


I denna korta film förklaras vad som menas med yttrandefriheten.

Vad är förtal?

Vad är kränkande behandling?


Efter att vi sett filmen diskuterar vi orden på era post it- lappar. Är de okej enligt yttrandfriheten eller är det en kränkning eller kanske förtal?


Lektion 3 9/9 

7. Vad jag önskade att jag vetat som ung

Vi lyssnar på Linnea Claesson som nämner tio saker hon hade önskat att hon visste när hon var yngre. Lyssna från 2.20 -4.00 minuter.

Anteckna de råd som hon skickar med.

8. Samarbetsövning. Finns på papper!


9. Intervjua en äldre person!

Idag ska ni fundera ut vilken äldre person som ni vill intervjua för att få lite perspektiv inför er kommande skrivuppgift. Vad önskade tex din farmor/lärare/granne/ att de skulle gett sig själva för råd till sig själva när de var unga?

Ställ frågor till en äldre, valfri, vuxen och anteckna deras svar så att du kan redovisa dessa när vi ses.

Vilka råd skulle du vilja ge till dig själv om du var 15 år igen?

När vi ses på tisdagen den 14/9 ska du redovisa dina svar. Ni kommer att arbeta i grupp med 3 personer.

Intervjua en äldre person

Läxa till tisdag 14/9 Lektion 4 14/9

10.  I grupper om 4 elever delar ni med er av de råd ni fått under era intervjuer. 

11. Diskutera och välj ut tre råd som ni tycker är de viktigaste. Motivera varför dessa är viktiga. 

- De tre råden ni valt skriver ni in på en post-it  i den Jamboard som jag har delat i Classroom.

12. Sara läser Anna Hedenmos råd till sitt 15-åriga jag ur boken: Saker jag hade velat veta när jag var 15 skriven av Johanna Wester och Diana Olofsson. 

Under tiden Sara läser funderar ni över följande frågor och tar anteckningar som stöd för minnet:

- Vad tycker du om texten?

- Vilket budskap tycker du att texten vill förmedla?

- Vad håller du med om från texten? Förklara och ge exempel. 

-Vad håller du inte med om från texten? Förklara och ge exempel. 

-Kan du på något vis känna igen dig i det som Anna Hedenmo berättar? Hur i så fall? 

-Vilka råd vill Anna ge till sitt 15-åriga jag? Är det bra råd tycker du? Motivera varför.


13. I Classroom: Öppna ett dokument och svara på frågorna ovan.

14. Jämför dina svar med två kompisars svar.

- Vad är ni överens om?

-Vad är ni inte överens om?

Lektion 5 21/9 

15. Ord som är svåra att stava till! 

Jag har läst era svar till frågorna jag ställde om Anna Hedenmos text. Roligt att ni gillade texten. Jag ser att där är några ord som ni verkar tycka vara svårt att stava till. Här är en länk till SAOL Svenska Akademins ordlista. Den är bra att bokmärka så du snabbt kan slå upp ord.

rangordna:  placera i tur­ordning efter kvalitet

inspirera fram­bringa starka inre driv­krafter hos någon, till ny el. ökad verksamhet, spec. skapande verksamhet

tillräckligt: som har en om­fattning som svarar mot behovet som vanligen fram­går av samman­hanget

verklig: som finns (i världen) 

överens: som har samma åsikt

chansmöjlighet till lyckat resultat 

diskriminering: orättvis behandling av viss (minoritets)grupp i ett sam­hälle

Bedömningsuppgift Torsdag 23/9 

Idag tittar vi på instruktionerna och hur texttypen brev är uppbyggd. Det kommer finnas tid att göra en mind-map där du strukturerar vad som ska ingå i ditt eget brev. 

Du ska då skriva ett brev där du ger råd till dig själv. 

Du skriver i ChromEx och storlek 12. Du ska skriva ett brev till

dig själv. Brevet ska skrivas i löpande text.  Tänk på ditt språk. Använd rätt skiljetecken samt styckeindela.

Du behöver låtsas att du nu är vuxen och tänker tillbaka på dig själv idag. Du ger dig själv 5 råd som

ditt vuxna jag önskar att du borde tänkt på när du var 15. 

Vi har samlat en hel del råd under temats gång och du hittar era råd längre upp i denna text. Låna och använd råd tycker är bra. 

Du har läst Anna Hedenmos text där hon ger råd till sig själv. Läs gärna den igen om du behöver inspiration. 

Nedan ser du hur ett brev är uppbyggt. Du ska följa texttypen för brev när du skriver: 


Modelltexter 


Vi tittar på två texter som är skrivna av elever på en annan skola. 

Har de följt texttypen för brev? 

Har de satt ut punkt och stor bokstav? 

Har de styckeindelat? 

Finns det ca 5 råd till dig själv?

Är texten skriven som löpande text? 

Vilket betyg tror du text A respektive text B fick av sin lärare och varför då? 

Tack till min vän Annika Sjödahl för inspiration. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar