måndag 29 november 2021

Grammatik - Genitiv

 Idag ska vi titta mer på hur genitiv (ägande) fungerar i engelska.

Först ser vi tillsammans filmen nedan. 


För att kunna använda genitiv korrekt måste du först förstå hur singular och plural fungerar på substantiv. 

Singular (ental)                        Plural (flertal)                 Genitiv (ägande) 

horse                                           horses                                horses'                                            

cat                                               cats                                    cats' 

dog                                             dogs                                   dogs'

wolf                                            wolves                               wolves' 

lady                                            ladies                                ladies' 


woman                                       women                              women's

child                                           children                            children's    

man                                            men                                    men's 


Namn 

Saras = Sara's 
Ellen=  Ellen's 
Agnes= Agnes's 
Chris= Chris's (du kan även skriva Chris', men om du alltid håller dig till regeln apostrof +s blir det inte fel) 

Nu när du har gått igenom reglerna kan du hämta arbetsbladet hos mig! 

Lycka till! 
Sara Inga kommentarer:

Skicka en kommentar