fredag 13 december 2013

Arbetsuppgift 1 VT 14

Vi deltar i en tävling som finns på www.webbstjärnan.se. Den har vi som mål att vinna, eller hur? Då gäller det att vi förbereder oss och gör vårt bästa! Nu köööör vi!

I  skolan arbetar vid efter Lgr 11 och vårt arbete ska kopplas till denna läroplan. Detta kommer vi titta mer på när vi ses. Redan nu kan ni lära er om det som kallas för The Big Five och vad det betyder i skolans värld. Om detta kan ni läsa och se här: https://docs.google.com/document/d/15urgA6_Wr2prHqonZm4cd09qwqSZzw3bOz99H9X82jk/edit?usp=sharing

Jag kommer löpande att ge er information om hur ni kan utvecklas mer för att bli ert bästa. Ni kommer få direkt feedback lektionstid. Ni kommer få feedback i era Google docs. Ni kommer kunna se hur ni ligger till i matriserna som vi har på Schoolsoft.

Inför måndagens (13/1) och tisdagens 14/1) lektion vill jag att ni går in här:  http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/tea/deindex.htm  och tittar på filmen "Die Vorstellung der Kandidaten".

När vi ses på måndag 13/1 kommer ni att delas in i egna Team. Team Nord, Süd, Ost och West.
I gruppen vill jag att ni gemensamt löser uppgifterna under Übungen som finns här:
http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/tea/kan/ue3/deindex.htm

Genom att göra ovanstående tränar ni olika strategier för att förstå tyskt tal. Ni tränar också på förmågan att läsa tysk text.

Jag vill att ni samlar ord från filmerna och uppgifterna ni inte kan i ett särskilt ordkunskapsdokument. Vi kommer att arbeta med orden på fredagar. Det enklaste för er är att gruppen skriver i ett gemensamt Google docs dokument som ni döper till ert Teams namn och delar med varandra. Hjälp varandra genom att slå upp och förklara de ord ni inte kan. Spara orden i dokumentet, ha kvar och fyll på under hela resan.

Här kommer er första uppgift i teamet:

Det vi ska göra är vår egen resa. Vi följer de tema som vi ser och lär oss om i Ticket nach Berlin. Ni skapar egna filmer och uppgifter. Vår resa heter:
Ticket nach Hässleholm och finns på denna adress: www.ticketnachhässleholm.se

1. Ni ska skapa en presentation av er själva i ert Team. Använd filmen vi sett som mall.
Var och en av er i gruppen skriver först ett manus över vad ni ska säga. Det som måste ingå är:
Namn, ålder, vilket land ni kommer ifrån, var ni bor och om ni har någon hobby.

2. Hjälps åt i gruppen med att få texten så korrekt som möjligt. När ni hjälps åt vill jag att ni tänker på metoden Two stars and a wish. Den vill jag att ni tänker på under hela resan. När ni tycker att ni gjort ert bästa och är klara ber ni mig titta på texterna. När texten fått ok av mig går ni vidare till steg 3.

3. Spela in er presentationsfilm. Använd din smartphone eller iPad. Spela in filmen och publicera på lagets plats i Webbstjärnan under rubriken Ticket nach Hässleholm - (ditt teams namn). Om ni vill redigera filmen och lägga till olika effekter är det helt ok. Ett tips är gratisprogrammet www.vimeo.com eller iMovie. Tänk på att tala tydligt!

Under fredagslektionen kommer vi att arbeta med grammatik och fraser ni kommer att behöva för att klara uppdraget. Flera av er har sagt att ni vill repetera från grunden. Så det gör vi såklart! Vi kommer börja med att repetera haben och sein samt verbets personändelser. När ni kommer till fredagens lektion ska ni sett följande film som jag har gjort till er:

När ni sett filmen vill jag att ni svarar på frågorna i enkäten. Utifrån det lägger jag upp vad vi behöver arbeta med på fredag. Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar