torsdag 29 januari 2015

Dubbelkolla texter!

Idag vill jag att ni dubbelkollar era texter. Jag har gett feedback på texterna i era Google Dokument. 

1. Kolla följande:
- Har du en intresseväckande rubrik?
- Har du med ord som uttrycker din åsikt? 

I think ... because - jag tycker... därför att
I believe... since... - jag anser ... eftersom ..
In my point of view - enligt min åsikt, som jag ser det 

- Har du med olika argument? Stryk under dina argument och räkna hur många du har som är för och hur många som är emot. 

- Har du med bindeord?

First of all - för det första
Secondly - för det andra
I also think/believe - Dessutom tycker/anser jag...
To sum up - sammanfattningsvis 

- Har ni en avslutningsmening som sammanfattar texten? 

2. Kolla stavning och grammatik. Använd gärna Grammarly - kommer ni ihåg? Gå in i Chrome webstore - tillägg - sök på Grammarly och lägg till. 


3. När ni är klara: 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar