måndag 9 mars 2015

Arbetsuppgifter Ticket nach Berlin - Magdeburg

Till avsnittet av Magdeburg vill jag att ni arbetar med följande uppgifter:

Klicka under filmen på Arbeitsblätter PDF

Skriv svaren i Google Dokument och dela med mig sarasv74@gmail.com

Uppgift:

Aufgabe von Team Süd

1 A och B

2 A och B

Einkaufen auf dem Markt

1 A,B,C,D

2 Svara på alla frågor

3 Använd  fraserna ni arbetat med i uppgifterna ovan. Lägg gärna till de fraser ni jobbade med tidigare i Quizlet. Skriv ihop en dialog där ni i par talar om vad ni ska köpa på marknaden och varför.
 Spela in er dialog i tex Puppet Pals 2

När ni är klara  publicerar ni på Ticket nach Hässleholm bloggen.

Lebensmittel aus Deutschland

Uppgift

1

Quarkkeulchen

Uppgift
1
2
3
4 - Skriv ner kandidaternas åsikter om matlagningen. Använd stödet som finns på arbetsbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar