måndag 30 november 2015

The Same Stars

Först och främst måste ni bli klara med skrivuppgiften vi påbörjade förra gången. Lämna in när ni är klara och kolla så att ni har namn på. Lägg uppsatsen i den GULA mappen. OBS! INGA HJÄLPMEDEL. Lägg fram era telefoner. Bara papper och penna!

9B är klara med sin feedback till er. Leta upp din text i mappen. Läs igenom den feedback du fått av 9B. Gå igenom din text och förbättra den. Du kan börja idag om det finns dator ledig. Annars får du renskriva den hemma.

När ovanstående är klart fortsätter du med följande:

1. Välj ETT ord ur det inledande kapitlet s. 2-3 som du tycker är det viktigaste ordet att kunna för att förstå innehållet ur dessa sidor. 

Därefter vill jag att ni skriver in det ordet i http://visuwords.com/  Genom Visuwords kan ni se hur ord hänger ihop med varandra och även deras betydelse. 

2. Välj 20 ord ur texten som du inte kan. Skriv in dessa i vår gemensamma Quizlet . 

3. Till fredag nästa vecka vill jag att du har lärt dig minst 20 nya ord genom att antingen använda Visuwords eller Quizlet.  Inloggning till Quizlet ligger på katedern./ Sara 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar