måndag 16 november 2015

Vikarie, tisdag . 47

Hej
Idag är jag på möte hela förmiddagen. Ni klarar er själva och ni vet vad ni ska göra. Det kommer en vikarie, men jag vet inte vem det är. Jag förväntar mig att ni hjälper till så att uppgifterna blir lösta:

1. Ni ska göra en läsförståelse. Lämna in era telefoner. Inga hjälpmedel mer än papper och penna! Tänk på att svara på engelska.
2. Fortsätt att ge respons på 9Bs texter. Viktigast är att ni har med Two Stars and a Wish.
Ni måste bli klara med detta idag så att 9B kan börja jobba med detta snarast.
3. När du är klar med din feedback vill jag att du börjar läsa boken "The Same Stars" skriven av Gail Davidson - Bladh.
Tills vi ses på fredag vill jag att du har läst 20 sidor.
/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar