tisdag 26 mars 2019

Aktivera text till tal funktionen i Inspera

Snart är det dags för nationella prov i engelska. I år är det tillåtet att eleverna bearbetar sin skrivna text med hjälp av talsyntes. Eleven skriver sin text och kan sedan markera mening för mening och datorn läser upp texten. Eleven kan då lyssna och rätta sin text. Se till att eleven har hörlurar med sig.

Så här gör du och eleven för att aktivera funktionen i Inspera:

Att använda Text till tal funktionen i Inspera - så här gör du och eleven


  1. När du väljer prov i provbanken ska du välja den mall Inspera skapat som heter:
  2. Skapa NP Engelska år 3, 6 och 9.
  3. På förstasidan där du skriver i datum för provets start och slut - scrolla ner till
  4. ALTERNATIV. Om inga alternativ syns så klicka på VISA DETALJER i högerkanten.
  5. Gå  till Elevens extra resurser och verktyg.
Se till att rutan för Aktivera text till tal är ikryssad. Observera att stavningskontroll
inte är tillåten på NP i engelska.

4. Aktivera ditt prov och ge provkoden till eleven. Alla elever ska inte ha tillgång till Text till tal
funktionen så du behöver göra en separat grupp för de elever som behöver.


5. När eleven loggat in och öppnat provet behöver eleven klicka på de tre strecken uppe till
höger på skärmen:

Därefter klickar eleven på Text till tal och aktiverar detta:


För att eleven ska få sin text uppläst markerar eleven meningen. Då kommer det automatiskt
en “play-knapp” som eleven klickar på. Eleven lyssnar då på sin mening och kan korrigera den.

Sara Bruun 2019-03-26

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar