torsdag 10 juni 2021

Sommar i P1

Sommar i P1 2021 

Redaktionen för Sommar i P1 verkar ha dammsugit alla skolor för att hitta någon som är galen nog att tacka ja till att sommarprata. Dom hittade tant Bruun. 

När Cecilia Bodström ringde trodde jag att hon drev med mig. 
- Är det det riktiga Sommar i P1 du menar? Alltså det på radio? Det riktiga? 
Hon fick övertyga mig i flera minuter om att det var sant. Dom ville ha en inblick i skolans värld och jag är ju en van talare och tydligen inte rädd för att sticka ut hakan.


Mycket hedrande uppdrag och jag är så stolt över att få vara en del av detta namnkunniga gäng: 

I två månader har jag jobbat med manus varje ledig stund. 20 A4 blev det. Vilken tur att man får en producent som står vid ens sida och hjälper till att brottas med manus. I mitt fall har jag haft turen att få Eva Landahl Kihlman, programchef på SVT, som min producent. Två månaders ren kompetensutveckling att få arbeta med henne! Stort tack till dig för allt! 
 

Vad ska jag prata om då? Ja, det är väl ingen skräll att det blir ordning och reda, vikten av läsning, betygsinflation, men också en stor del humor. Så här beskrivs det: 

"Läraren om att motivera elever som har gett upp, i en skola som inte alltid är för alla. 
Sara Bruun jobbar som språklärare i Höör. Hon betonar vikten av läsning och menar att det även är viktigt att bygga relationer och att vara konsekvent för att lyckas som lärare. Sara Bruun har fått Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning och tilldelats den Europeiska kvalitetsutmärkelsen ”The European Language Label”. 

– Mitt program kommer att handla om den känslomässiga bergochdalbanan det är att vara lärare, om dieselsmutsiga nävar och salta djungelvrål. Jag berättar också om några heta potatisar och utmaningen i att motivera elever som har gett upp, i en skola som inte alltid är för alla.

 Språklärare, 47 år 

Född i Perstorp, bor i Hässleholm Debuterar som Sommarvärd"

5 augusti är det dags! 

Knäppt? Förmodligen. Modigt? Väldigt. Rädd? Oh yes.


/ Sara

onsdag 19 maj 2021

How to write a book review - year 7

 How to write a book review
Good phrases you need to know before you start writing


Book review- bokrecension

The author of the book - bokens författare

The book takes place in... - boken utspelar sig i

The main-character is / the main- characters are.. - Huvudpersonen/Huvudpersonerna är

The book is about.- boken handlar om ..

The language of the book - bokens språk

The difference between the book and the film is...- skillnaden mellan boken och filmen

I think that/ in my opinion - jag tycker att

If I could re-write the end of the book I would - Om jag kunde skriva om slutet på boken skulle jag...

I like the book/film because. - Jag gillar boken eftersom..

I dislike the book/film because - Jag gillar inte boken eftersom...

I would/ would not recommend this book - jag skulle / skulle inte rekommendera boken..

Questions to guide you while writing
Remember to write a text and do not answer the questions one by one

1.  What is the name of the book you have read? Who is the author? 

2. Where and when does the story take place?

3. Describe the setting of the book. 

 The setting is where a story takes place, or where the story is located. 

The first part is the physical location.

The second part is the time. Some stories may not give you a specific time. Sometimes you can guess the time through clues and hints that are in the story.

The final part of the setting is the time period, or the moment in history, that a story takes place.

4. What was the story about? (give a brief outline of the plot but never reveal the ending!)

5.     What did you think about the title?

6.Who was the main character and what did they do?

7.  Who were the other important characters?

8.    Who was your favourite and why?

9.  Could you relate to any of the characters in the story?

10.   Did you like the book - was it professionally written?

11.   Did you have a favourite part of the book?

12.     Do you have a least favourite part of the book?

10.   Would you change anything in the story?

11.   Would you recommend this book to another person? If yes tell us why. If no tell us why.


Here you can see an example of a book review: 


/ Sara 

Fanfiction year 7

Fanfiction  

Before we start working with fanfiction we need to know what it is. 

There are different types of fanfiction and we will take a closer look at the type called "cross-over"

You pretend to be someone in a famous book or movie and you re-write parts of the story.
You may as well take your favorite character and put it in a completely different movie or book. Let's say you put Spiderman into Frost and that Spiderman and Elsa fall in love. What do you think would happen in the story?


1. Read about Fanfiction
2. Decide what film or book you would like to write about (Pick a famous one!)
3. Decide which character you would like to be
4. Choose your favorite scene in the movie that you would like to re-write

Together are we going to create our first story. We work together and help each other so you all know what to do. Which film or book do you think we should work with? Tell me!

Inspiration: Fanfiction.net

How to write the story: 
Many pieces of fiction use a similar dramatic arc. It may be broken down as such:
  • The beginning. A beginning should set up the setting reasonably well, as well as introducing your central characters. Motivate why the characters meet. Why does Spiderman suddenly meet Elsa in Frost? 
  • Opening conflict. Something will often happen that sets a hero on his quest. This often (but not always) is the doing of the antagonist (en motståndare till ett verks huvudperson)  The rest of the story will involve the protagonist (huvudpersonen) trying to set things right again.
  • The story's middle. The middle of a story may be seen as the most important part of the story. This is where the story's world is fleshed out, character relationships are kindled and strengthened, and the stakes are gradually raised.
  • The low point. Before the story's resolution, there is usually a point where the character seems lost. 
  • The resolution. A climax wherein the protagonist triumphs. (wikihow.com)

2. We will, in class, write a scene together and help each other understand how to write fanfiction. 
3. Then you may choose if you want to write individually or in pairs. 
4. Deadline: June 3. 

/Sara
lördag 15 maj 2021

Do Not Go Gentle Into That Good Night...

 “Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light” (Dylan Thomas)

"Do Not Go Gentle Into That Good Night" is one of Thomas's most famous poems, and in fact, might be one of the most famous poems of the 20th century. 

Listen to it below, performed by the actor Michael Sheen.  What do I need to know to understand this poem? 

The first three lines of “Do Not Go Gentle Into That Good Night” establish the poem’s themes and its form. This is a poem about death, and it makes a passionate argument about how people can face death with dignity.
 People shouldn’t just give up when they face death; the speaker doesn’t want them to be “gentle” about it. People need to fight bravely and fiercely against death. Old people should “burn and rave” when they face death—which the speaker calls “the close of day”
Due to the fact that the speaker mentions a “father” specifically in the final lines has led many to believe that this is Thomas’ father, making Dylan Thomas the speaker of the poem. 
* Stanza= related group of lines in a poem or song; a verse
(Source: Litcharts.com)

Conclusion: 
Live your life as if it is your last! Before you kick the bucket...

Things I would like to do before I kick the bucket! 

My bucket list: 
Before we start the game you need to learn four phrases: 
1. I am all in 
2. Been there, done that.
3. I am on the fence! 
4. That's not my cup of tea. 

* You will now work in groups of three. 
* You will get a worksheet and a dice. (You find the worksheet in the link above) 
* You take turns to roll the dice. The first throw indicates which row you should use, and the second throw indicates which column. 
* Now you speak about the idea that comes up in your column.
For example, if you throw a one and then a four, you talk about bungee jumping. Each player must explain to the others whether or not you have done the activity before and/or whether or not you want to do it.
 Do it like this:
If one player says "I am all in, the player to the right of you need to ask why and tell the player to motivate it. 

• ‘I’m all in’ – you ask  WHY
• ‘Been there, done that’ – describe the experience 
• ‘I’m on the fence’ – say WHY
• ‘That’s not my cup of tea’ – say WHY

(The game is created by y Karolina Wyrzykowska) 

My Bucket List and My Walk Down Memory Lane 

Your bucket list will be your very own guide to make your dreams come true. A common mistake is to follow someone else's dream and not your own. 

1. Write a list of ten things you would like to have done/ experienced/learned or reached before you turn 40. 
Things you may want to put on your list: 
- Goals to reach 
- Countries to visit 
- Adventures 
- Love/family 
- Work 
- I would like to learn... 
- Food to try 
- I would like to do this for fun...
- I would like to start doing this...
- I need to quit doing this... 


(During class I will show you how Bookcreator works. You will get a code so you can join my library) 

- Choose 5 things from the list you wrote. 
- On the first page start with the number 5 on your list. Write a headline with your number 5 dream. Explain why it is on the page and why it is number 5. Add a picture, film or perhaps music! 
- On the second page - number 4.. do the same as above.
- On the third page - number 3 
- On the fourth page - number 2 
- On the fifth page - number 1! Make your number 1 dream something extra so your audience will understand that this is something very special to you. 

3. On pages 6 and 7 write down two different memories from your three years at Ringsjöskolan. 

For example: 
I remember one day in the 7th grade when my friend X .. 
During one lesson something really weird happened...

4. On page 8 write down two things you will miss about Ringsjöskolan. 
Record yourself in Bookcreator while you talk to the class and tell them about your dearest memory. Make it short! 

For example: 

When I am an adult and will think back at Ringsjöskolan I will definitely remember Annica. She really cared about our class and showed it by...

I will miss reading so many exciting books during our English lessons! 

 
     

                                                                                        

5. Deadline: Tuesday the 1st of June. Presentations will begin at 8.45 am. 

Presentations can be done in two different ways: 

1. Talk to the class and present your book. 
2. Record yourself while presenting your book. Show your film in class.
 (This will take more time than the first option. You need to work at home as well.)
(Use i.e Screencastify) 


Sara 
söndag 9 maj 2021

Pirates of the Caribbean chapters 4-6

 Today we will continue reading Pirates of the Caribbean. I will read chapters 4-6. 

While I read I want you to follow in the text, listen carefully and take notes while you listen. 

Are the sentences below RIGHT or WRONG? 

1. Jack Sparrow sees gold in the blacksmith's store     Right    Wrong 

2. Will Turner fights Jack                                             Right     Wrong 

3. Mr Brown hits Jack on the head with a bottle           Right    Wrong 

4. There is fog in the harbor when the pirates arrive    Right      Wrong 

5. A pirate kills Will                                                        Right     Wrong 

6. The pirates take Elisabeth                                         Right     Wrong 

7. The pirate captain's name is Pintel                            Right     Wrong 

8. The pirates want the medallion                                 Right       Wrong 


After you have read

Discuss the quotes with your neigbour: 

Who is talking? Who are they talking to? 

1."People are looking for you" 

2. "You're between me and that door."

3. "He broke my bottle" 

4. " Come out, little girl" 

5. "Come near me and I'll throw it in the water" 

6. "You're going to stay with us" 

Jack Sparrow 

-What do you already know about Jack Sparrow? 

I know that he is... 

-Describe him. 

 -What does he look like? 

He is ...

-What kind of person is he? 

-What would you like to know more about him? 

I would like to know it 

/ Sara 
söndag 2 maj 2021

Pirates of the Caribbean chapters 1-3

 After reading chapters 1-3 

Together in pairs - help each other and answer the questions below. 

Open a Google document - share it with each other. One of you hands it in when the lesson is finished. 

True or false? 

1. The Dauntless isn't a pirate ship     TRUE        FALSE 

2. Elisabeth sees a boy in the water    TRUE        FALSE

3. Elisabeth wants Norrington to see the medallion     TRUE     FALSE 

4. Elisabeth sees a big black ship     TRUE    FALSE 

5. Norrington doesn't like Elisabeth    TRUE FALSE

6. The governor is going to give Norrington a box    TRUE     FALSE 

7. The governor is unhappy when Will smiles at Elisabeth     TRUE     FALSE 

8. Jack Sparrow is a young boy and a sailor         TRUE  FALSE 

9. Jack Sparrow helps Elisabeth        TRUE     FALSE 

10. Norrington sees a white number on Jack's hand       TRUE      FALSE 


Answer the questions

1. Who are these people? What do you know about them?

- Elisabeth Swann

- Will Turner 

- Jack Sparrow 

- Norrington 

2. Why is Will Turner wearing a medallion with a skull and crossbones on it? 

3. Why does Jack Sparrow want a new ship? 

4. Why does Jack Sparrow put his chains around Elisabeth? 

5. Where do you think Jack will go now? 

6. Do you think Norrington's men will catch Jack? Why? Why not? 

7. Do you think Elisabeth will marry Commodore Norrington? Why? Why not? 


Homework for Thursday: 

You need to know both meaning and spelling. 

have - keep

Sara 


torsdag 29 april 2021

Romeo & Juliet

 


In Google Meet and breakout rooms, I will slump you into groups of three students. 

1. Read the questions in the student's worksheet. 
2. Read the synopsis. 
3. Open a Google Doc and answer the questions. 
4. Reading task 2. 
Read the problems and talk to each other in English. 
What advice would you give each character? 
Write your advice in the Google doc and hand it in when the lesson is finished. 
5. Scroll down to Vocabulary -building. Follow the instructions. Please, write everything in the same Google document as above and hand it in when the lesson is finished. 

/ Sara