söndag 12 januari 2020

Does the American Dream Really Exist?

Week 3 2020

I have a dream... Do you know who Martin Luther King Jr is?
On Wednesday, January 15, it is MLK Day, which is an American federal holiday marking the birthday of Martin Luther King Jr.

Now let's read the text together:
"I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.”
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
I have a dream today.
I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification; one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.
I have a dream today.
I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together.
This is our hope." (Martin Luther King Jr, 1963)
Do you think Martin Luther King's dream has come true?
Why/Why not? Motivate your opinions.
In the short film below they talk about "It is just a label". What do you think it means? 

Below you can see a blank map of the different states in the US.
Do you know where to find the cities: Washington D.C, New York, Chicago, Phoenix, Miami, Houston, San Fransico, Los Angeles and San Diego? 

1. Without using Google - put an X on the map where you think the cities are.
2. Turn to your neighbour and compare your maps. 
3. Now use Google to see 
The American dream. Have you heard about the expression before?
What do you think it means?

1. Individually - write down your thoughts
2. Turn to a neighbour - discuss the expression 
3. In class - tell the rest of the class what you think about the American Dream. Does it really exist?  
4. The places and persons below are all taken from the books we will read. They are important to know about so you will be able to understand the books. 

Find out more about: 
- Where is it? Where is the place situated? Why is it a well-known place? 
- Who is it? Why is it important to know this person? 
- What happened? Why is it important to know what happened? 

After about 25 minutes we will, in the classroom, form a circle and you will individually present the name/place/event you got. 

Long beach
Tupac
Rodney King
Durango street
Newport beach
Elisabeth Mann
Renée Firestone
Gloria Ungar
Miep Gies
Rosa Parks
Rosetta Stone
Matthew Shepard
Snoop Dogg
Freedom Riders
Ku Klux klan
Jim Zwerg
Abraham Lincoln
Dr Mengele
Wilson High School
Living in the projects
Proposition 187
The American Dream
Mongomery bus boycott
Martin Luther King Jr
1992 Los Angeles Riots
segregation
Fredrick Douglass
Emmet Till
The American Civil War
Free states and slave states - Pre Civil War
Abolitionism

Homework for next time: 

Go to FLipgrid and record a short version of your own "I have a dream -speech" . 
FlipGrid - I have a dream/ Sara

#wakeupshakeup

söndag 15 december 2019

Who killed Santa?

OMG! YOU have killed Santa! The FBI is coming...
The link below will take you to an Escape room! Solve the riddles and find the answers to the questions and you will be able to escape from the FBI. But hurry up or you will be stuck in the room forever!

https://sites.google.com/view/you-killed-santa/startsida


söndag 17 november 2019

What did you think about the book?

Today I want you to go to FlipGrid and record a short video where you tell me what you think about the book we have read.
Say the title of the book
What is the book about? Describe it very shortly.
Did you enjoy reading it? Why/why not?
Would you recommend other students to read it? Why/ why not?

1. Click on Shorts and record your Short.
2. When you are finished - click on the arrow in the bottom right corner.
3. Take a selfie!
4. Click on the arrow again.
5. The video is now uploaded.
6. Click on the video and on the Qr-code. Download the QR-code and hand it in to me in Classroom.


 
Att skriva en novell

Hej
Jag kommer vara i USA 19-25/11, vilket innebär att ni har vikarie. Därför kör jag detta på svenska så att alla förstår vad ni ska göra. Jag vet inte vem vikarien är så upplägget är att ni ska klara detta själva.
Novellen vi ska skriva ska ha en koppling till boken vi läst.

Tänk på att orden kan vara lite förvirrande:
På engelska är novel en roman och novell heter short story på engelska!

Titta på filmerna nedan:
(Källa: Studi.se)
Stegen nedan kommer vi först att göra tillsammans under måndagslektionen 18/11.
På tisdag 19/11 och måndag 25/11 arbetar ni i grupp om tre och hjälper varandra att skriva en novell. Ta så mycket hjälp ni vill av varandra etc..
På tisdag 26/11 vill jag att du skriver din egen novell i ChromEx. Då ska du stå på egna ben. Du behöver förbereda dig själv så att du vet vad du ska skriva om.

1. Bestäm vilken/vilka personer du vill skriva om. Var och när ska novellen utspelas?
2. Fundera ut handlingen i stora drag - gör gärna mind-map. Välj en händelse ur boken vi läst eller välj ett helt tema som du menar att boken handlar om.
3. Vilket är problemet och konflikten i novellen?
4. Beskriv din/dina karaktärer. Hur ser dom ut? Hur beter dom sig? Hur känner dom sig?
5. Beskriv miljön där din novell ska utspela sig. Välj få platser/miljöer, men beskriv dom noga:hur ser det ut?, hur luktar det?, hur känns det?
6. Bestäm om du ska skriva ur ett "förstapersons eller tredjepersons- perspektiv
7. Börja nu skriva och fokusera på din inledning. I Inledningen ska läsaren få reda på vem som är huvudkaraktären, förstå handlingen och uppfatta när och var den utspelas.
Texten skrivs i storlek 12 och är max 1000 ord lång.
8. Skriv din novell!

/ SaraGrammar!

Hej på er !
Jag är i USA 19-25/11, vilket betyder att ni kommer att ha vikarie.
Ni får uppgifter här som ni klarar av att göra själva. Upplägget är att ni först ser en förklaringsfilm om ett grammatiskt moment och sedan gör tillhörande uppgifter. Uppgifterna finns på papper så kom ihåg att ta med penna! Kom också ihåg era hörlurar så ni kan lyssna på filmerna. Alla ska sitta i klassrummet!

Repetition

Titta på filmen och gör sedan uppgifterna. Skriv namn på pappret och lämna in till vikarien när lektionen är slut.

1. A, AN, THE eller ingen artikel alls
(I filmen säger dom orden general (allmän) och particular (särskild, speciell)2. Countable and uncountable nouns (räknebara och oräknebara substantiv)
Titta på filmen och gör sedan tillhörande uppgifter

3. Some or any?
Titta på filmen och gör sedan tillhörande uppgifter. Det som är i början tror jag att de flesta kan, så spola fram lite tills du ser ett moment du känner dig osäker på.
4. Sista grammtikövningen handlar om ord som man lätt förväxlar eller stavar fel på i engelska. 
- Slå upp orden i svarsalternativen så du vet vad de betyder.
- Gör uppgiften genom att sätta in rätt ord i meningen.

5. Hörförståelse. 
Dessa övningar gör du på din dator och du måste ha hörlurar i.
Klicka på länken och välj QUIZ. Starta ljudet och svara på frågorna. När du är klar klickar du på Check answers. SKÄRMDUMPA ditt resultat och lämna in till mig i Classroom. (Skärmdump på Chromebook: Ta en skärmdump av en del av skärmen: Tryck på Skift + Ctrl + Visa fönster Visa fönster (eller Skift + Ctrl + F5) och klicka sedan och dra runt det du vill skärmdumpa. När du lämnar in Classroom väljer du bifoga fil (det lilla gemet) och lämnar in bilden. 

1. Listening comprehension: Meet the family
2. Ron's abilities
3. Two cultures

söndag 10 november 2019

Berlinmurens fall - 30 år sedan

Idag är det 30 år sedan Berlinmuren revs. Varför fanns egentligen Berlinmuren? (Källa: Sorummet.se) 

Punken bidrog till att öka trycket på beslutsfattarna och flera kända låtar producerades om Berlinmuren och det förtryck som folket i DDR levde under. Kända tyska punkband från den tiden är tex Namenlos. Bandets sångare, Jana Schlosser, blev under flera år fängslad för att de kritiserade regeringen och Stasi. En annan känd punkare från den tiden är Nina Hagen. 

En mycket känd svensk låt är Ebba Gröns Die Mauer:  

"Halt!
Här får ingen passera
Här kommer ingen förbi
Kommer aldrig över nån mera
Så gå är du snäll, om ditt liv är kärt

Över taggtråden såg jag min livskamrat
Susanne stå och gestikulera

Jag har gått här i tjugo år snart
Men med en kpist är det svårt att diskutera "

- Vad menar Ebba Grön med meningen " Med en kpist är det svårt att diskutera?" Så här gick det till när Berlinmuren föll:


Källa: Dn.se
Så här berättade man i  1989 i Rapport om Berlinmurens fall:


Källa: Svt.se

Imorgon kommer en vän till mig på besök. Hans var pojke när Berlinmuren byggdes och han kommer att berätta om sina minnen från den tiden. Jag vill att ni till imorgon tar med er en fråga om ovanstående som ni ställer till Hans. Det är helt ok att göra detta på svenska. Alla kommer inte hinna ställa sin fråga, men var beredda ändå!

tisdag 22 oktober 2019

Discussion!

Today you will work in pairs and you will discuss the book we have read. 
Record your discussion by using Screencastify and the webcam.  When you are finished - copy the link to the film and hand in to me in Classroom. 
Make sure that both of you are talking and that you are having a conversation.
Choose at least 12 questions to talk about. 

1. What is the text about?
2. Was the book the way you had expected? Explain. 
3. What is the conflict/problem in the text?
4. Is the text written in chronological order?
5. What important episodes are there?

6. Which character in your book would you like to be? 
Explain why.
7. How does the book end?
8. Do you think that the book could be a good movie? 
Why? Why not?
9. If you were to change one thing in the book, what would you change?
10. Was there any character in the book that you disliked? Who and why?
11. Do you like the ending? 
Explain your thoughts
12. Does the cover of your book fit the story? 
Explain your thoughts
13. When you think of the characters in the book, who would you have liked to be your friend? Why?
14. What is the atmosphere in the book like? Is it sad? Depressing? Happy? Give examples.
15. Who are the main characters? Describe them.
16. What is the relationship between the characters?
Give examples from the book to support your arguments

17. Have you been influenced in any way by the text?
18. Have you experienced any of the feelings expressed in the text?
19. What in the text do you like or dislike?: the characters? The settings? The plot? The language?
20. What do you think about the book? Would you like to recommend other classes to read it? Why? Why not?