måndag 12 maj 2014

Skapa uppgifter till varandra - tyska 8

Inför provet ska ni skapa uppgifter till varandra:

1. Teamet skriver 10 meningar i presens. Använd verbhäftet som hjälp. Skriv på svenska.
2. Lämna över meningarna till grannteamet.
3. Översätt meningarna ni får till tyska.
4. Gör om meningarna till perfekt.

Exempel:
Jag äter glass.
Ich esse Eis.

Ich habe Eis gegessen.

Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar