torsdag 1 maj 2014

Verb att träna på

Inför provet efterlyste ni meningar att träna på. Här har jag gjort en Quizlet till er. Quizlet fungerar så att ni börjar med FLASHCARDS. Då kommer en mening upp på tyska och sägs på tyska. Ni översätter den- klickar på kortet och får det rätta svaret. Därefter kan man gå vidare till LEARN. Där översätter du meningen till tyska. Gå vidare till SPELLER. Där skriver du det du hör När du gått igenom alla meningarna gör du TEST. Jag tror att ni fattar rätt snabbt.
Klicka här för att komma till uppgiften:  Quizlet

Här är en till om ni vill träna mer. Den har jag inte gjort själv. Jag har tittat på den och den blir perfekt träning! Quizlet

Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar