torsdag 28 augusti 2014

Tyska 9

Idag ska vi starta med att repetera har, är och perfekt. Det gör vi genom att teamen spelar Kahoot mot varandra! Må bästa team vinna!

I teamen ska ni sedan träna på läsförståelse.
1. Förförståelse har vi arbetat med genom att vi sett filmen i förväg och ni har arbetat med att förstå manuset.
2. Ordkunskap arbetade ni med igår genom ordlistan ni hjälptes åt med.
3. Då jag var hemma med Ellen igår vet jag inte hur långt ni hann. När ni är klara med arbetsuppgifterna till punkt 1 och 2 vill jag att ni tillsammans läser texten och svarar på frågorna. Använd er av de läsförståelsestrategier som vi tränat på.

Om ni inte minns så finns två filmer om det här:
Reading strategies

På tisdag har vi ett bedömningstillfälle där jag vill att ni muntligt, på tyska, ska kunna återberätta vad som filmen om Stuttgart handlar om.

Nedanstående kunskapskrav kommer vi att prata om lektionstid:

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar