fredag 21 mars 2014

Tyska 7 - verb till fredag 28/3

Det finns inga genvägar till att lära sig verb. Det tar tid. Verben finns också på Glosor.eu

Här är verben till fredag 28/3:

frieren, friert, fror, hat gefrorenfrysa, fryser, frös, har frusitAnvänd: 
geben, gibt, gab, hat gegebenge, ger, gett, har givitAnvänd: 
gehen, geht, ging, ist gegangen, går, gick, har gåttAnvänd: 
gewinnen, gewinnt, gewann, hat gewonnenvinna, vinner, vann, har vunnitAnvänd: 
greifen, greift, griff, hat gegriffengripa, griper, grep, har gripit
Trevlig helg 
Sara !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar