måndag 29 september 2014

Att gå och handla

Idag vill jag att ni använder de ord och fraser som ni samlat för att kunna gå och handla i den staden ni befinner er.

1. Skriv manus tillsammans i ett Google Drive dokument. Dela dokumentet med varandra och med mig: sarasv74@gmail.com
Ni befinner er först i en mataffär då ni är hungriga. Ni kanske bjuder in en känd gäst till er middag och då vill man ju automatiskt shoppa! Ni åker till en klädesaffär. Skriv ner repliker där ni diskuterar vad ni behöver handla, varför ni behöver det och till vad. Använd er fantasi! Skriv på tyska i presens (nutid) och använd gärna er av de modala hjälpverben ni nyss lärt er.
När manus är klart vill jag att ni lämnar det till grannteamet för respons.
Nord - West
West - Süd
Süd - Ost
Ost - Nord

Hjälp varandra och ge respons på grammatik och stavning.
Har alla substantiv stor bokstav? Har verbet rätt ändelse ( ich wohne, du wohnst etc) ?
Har ni böjt är och har efter rätt person? ( Er ist in Norrköping, Wir sind in Stockholm, Sie hat eine Katze etc) Har ni böjt de modala hjälpverb rätt - är verbet sist i sin grundform? ( Ich muss eine Jacke kaufen.)

2. När manuset är klart väljer ni digitalt verktyg för att visa er muntliga förmåga. Fundera över hur ni vill göra? Spela in som en film och trailer i Imovie eller kanske inte synas själva alls? Skriv ner syftet med appen eller programmet ni väljer att använda.
Imovie?
Voki.com?
Tellagami?
Twrrl?
Plotagon?
goanimate.com?
Puppet Pals?

3. Spela in er film om att gå och handla. Jag vill att den är klar och redovisas måndagen den 13 oktober.

4. Under tiden ni arbetar med detta kommer jag att ha enskilda samtal med er om vad ni behöver träna på för att utvecklas vidare. Jag kommer också hjälpa er med det tyska uttalet.

Detta är en övningsuppgift. Under arbetets gång kommer jag att lägga in enskilda bedömningsuppgifter.

Mål och kunskapskrav som jag bedömer hittar ni som vanligt i Schoolsoft. Här finns bara instruktioner.
/ SaraInga kommentarer:

Skicka en kommentar