söndag 14 februari 2016

Repetera perfekt och göra klart inspelningarna

Ni ska idag träna på hur man skriver och pratar i perfekt. Jag märker när jag lyssnat på era filmer att vi behöver träna mer på detta.

Det jag hör att ni ofta missar när ni pratar är att en form av haben eller sein måste vara med när använder perfekt. För att förstå det bättre ska vi låta Sven Jargen hjälpa oss. Titta på filmerna nedan.
Först kommer en förklaring och sedan kommer övningsuppgifter. Stoppa filmen vid övningsuppgifterna och gör dessa. Skriv svar i era skrivböcker. Starta sedan filmen och rätta efterhand. När ni rättat kallar ni på mig och visar. Om ni inte har förstått går ni tillbaka och tittar igen. På detta sätt kan alla arbeta i sitt eget tempo. Nedanför filmerna finns bildstöd för er som lär er bättre så.
Ni behöver vara klara med övningsuppgifterna före torsdag. På torsdag får ni en skrivuppgift om die Welle. Då behöver ni kunna skriva i perfekt.


Film 1: När används sein som hjälpverb? Tex Ich bin gefahren.


Film 2: Sein eller haben?

Källa: http://deutschcour.blogspot.com/Källa: http://deutschcour.blogspot.com/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar