fredag 18 mars 2016

Eng 7

Hej
Måndag och tisdag är jag i Stockholm.
Ni ska arbeta med följande. Ni kommer inte hinna göra allt!
På måndagen gör ni ett lär och hörförståelsetest. Inget man kan förbereda sig på. Se till att ni har penna och sudd med!
Jag vet inte vem som är vikarie. Ni får därför uppgifter som ni kan lösa helt själva!
När ni är klara med det ska ni arbeta i era textböcker på s. 32.
1. Läs texten högt i par.
2. Svara på frågorna som finns längst ner på sidan. Skriv svaren på engelska i era skrivböcker.
3. Översätt texten till svenska skriftligt i era skrivböcker. Det är ok att använda sin telefon och ordbok.
4. Gör uppgiften A s. 35 i övningsboken. Skriv hela meningar i skrivboken.
5. Gör uppgift B, C och D s. 36-37 i övningsboken. Skriv hela meningar i skrivboken.

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar