söndag 17 november 2019

Grammar!

Hej på er !
Jag är i USA 19-25/11, vilket betyder att ni kommer att ha vikarie.
Ni får uppgifter här som ni klarar av att göra själva. Upplägget är att ni först ser en förklaringsfilm om ett grammatiskt moment och sedan gör tillhörande uppgifter. Uppgifterna finns på papper så kom ihåg att ta med penna! Kom också ihåg era hörlurar så ni kan lyssna på filmerna. Alla ska sitta i klassrummet!

Repetition

Titta på filmen och gör sedan uppgifterna. Skriv namn på pappret och lämna in till vikarien när lektionen är slut.

1. A, AN, THE eller ingen artikel alls
(I filmen säger dom orden general (allmän) och particular (särskild, speciell)2. Countable and uncountable nouns (räknebara och oräknebara substantiv)
Titta på filmen och gör sedan tillhörande uppgifter

3. Some or any?
Titta på filmen och gör sedan tillhörande uppgifter. Det som är i början tror jag att de flesta kan, så spola fram lite tills du ser ett moment du känner dig osäker på.
4. Sista grammtikövningen handlar om ord som man lätt förväxlar eller stavar fel på i engelska. 
- Slå upp orden i svarsalternativen så du vet vad de betyder.
- Gör uppgiften genom att sätta in rätt ord i meningen.

5. Hörförståelse. 
Dessa övningar gör du på din dator och du måste ha hörlurar i.
Klicka på länken och välj QUIZ. Starta ljudet och svara på frågorna. När du är klar klickar du på Check answers. SKÄRMDUMPA ditt resultat och lämna in till mig i Classroom. (Skärmdump på Chromebook: Ta en skärmdump av en del av skärmen: Tryck på Skift + Ctrl + Visa fönster Visa fönster (eller Skift + Ctrl + F5) och klicka sedan och dra runt det du vill skärmdumpa. När du lämnar in Classroom väljer du bifoga fil (det lilla gemet) och lämnar in bilden. 

1. Listening comprehension: Meet the family
2. Ron's abilities
3. Two cultures

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar