söndag 17 november 2019

Att skriva en novell

Hej
Jag kommer vara i USA 19-25/11, vilket innebär att ni har vikarie. Därför kör jag detta på svenska så att alla förstår vad ni ska göra. Jag vet inte vem vikarien är så upplägget är att ni ska klara detta själva.
Novellen vi ska skriva ska ha en koppling till boken vi läst.

Tänk på att orden kan vara lite förvirrande:
På engelska är novel en roman och novell heter short story på engelska!

Titta på filmerna nedan:
(Källa: Studi.se)
Stegen nedan kommer vi först att göra tillsammans under måndagslektionen 18/11.
På tisdag 19/11 och måndag 25/11 arbetar ni i grupp om tre och hjälper varandra att skriva en novell. Ta så mycket hjälp ni vill av varandra etc..
På tisdag 26/11 vill jag att du skriver din egen novell i ChromEx. Då ska du stå på egna ben. Du behöver förbereda dig själv så att du vet vad du ska skriva om.

1. Bestäm vilken/vilka personer du vill skriva om. Var och när ska novellen utspelas?
2. Fundera ut handlingen i stora drag - gör gärna mind-map. Välj en händelse ur boken vi läst eller välj ett helt tema som du menar att boken handlar om.
3. Vilket är problemet och konflikten i novellen?
4. Beskriv din/dina karaktärer. Hur ser dom ut? Hur beter dom sig? Hur känner dom sig?
5. Beskriv miljön där din novell ska utspela sig. Välj få platser/miljöer, men beskriv dom noga:hur ser det ut?, hur luktar det?, hur känns det?
6. Bestäm om du ska skriva ur ett "förstapersons eller tredjepersons- perspektiv
7. Börja nu skriva och fokusera på din inledning. I Inledningen ska läsaren få reda på vem som är huvudkaraktären, förstå handlingen och uppfatta när och var den utspelas.
Texten skrivs i storlek 12 och är max 1000 ord lång.
8. Skriv din novell!

/ SaraInga kommentarer:

Skicka en kommentar